HVORFOR

I en bedrift eller organisasjon vil de aller fleste medarbeidere ha en mer eller mindre klar formening om hva de gjør og hvilke fordeler som er forbundet med produktet eller tjenesten de tilbyr. Et viktigere spørsmål, som er vanskeligere å gi et godt svar på, er hvorfor vi gjør det vi gjør. Hvorfor selge datamaskiner, produsere baderomsinnredning, tilby banktjenester, eller for den saks skyld: hvorfor drive med reklame?

Spørsmålet om hvorfor er sentralt fordi det berører forhold som motivasjon, engasjement og skaperglede. De fleste vil si seg enig i at en god kokk må like å lage mat og at en restaurant ikke kan lykkes i kampen om kundene uten at kjøkkensjefen, kokkene og serveringspersonalet drar i samme retning og utstråler glede over jobben de er satt til å gjøre.

Entusiasme og en felles forståelse av bedriftens mål og verdier er en forutsetning for å lykkes. Gode resultater skapes i hodene på folk som brenner for det de driver med, og som oppfatter arbeidet de gjør som inspirerende og meningsfullt.

Vi i Aptum ønsker å stimulere til kreative prosesser gjennom entusiasme og begeistring for det vi driver med, en motivasjon som stikker dypere enn størrelsen på lønnsslippen og det å ha et sted gå til. Vårt felles mål er å skape gode løsninger for kundene våre, og på den måten overbevise potensielle kjøpere til å velge nettopp deres produkt eller tjeneste.