HVA


Aptum Kommunikasjon er et ledende fagmiljø for strategisk kommunikasjon på Sørlandet, og består av 16 medarbeidere, alle med forskjellig bakgrunn, erfaring, utdannelse og kompetanse.

Vår fellesnevner er gleden og engasjementet vi legger i å utvikle effektive, kreative konsepter. Vi skaper gode, selgende kommunikasjonsløsninger og utvikler sterke merkevarer basert på den enkelte kundes behov og identitet.

Vårt hovedfokus er å utvikle solide og langsiktige relasjoner til våre kunder. Utviklingen av kreative, selgende konsepter skapes i et nært samspill med kunden, der det gjelder å identifisere et tydelig og felles forståelse av bedriftens identitet; hva som gjør produktet eller tjenesten unik og dermed relevant for sluttbrukeren der ute.

Vår kundeportefølje omfatter et vidt spekter av bedrifter og institusjoner, både med et regionalt og nasjonalt nedslagsfelt.

Aptum Kommunikasjon er medlem i det internasjonale byrånettverket TAAN og har etablert samarbeid med flere av medlemsbyråene.