HVORDAN


Samfunnet er i rask endring, og vår bransje er intet unntak. Endrede, og hurtig skiftende, medievaner i befolkningen innebærer at gårsdagens “sannheter” om hva som er god reklame forandrer seg i takt med den nye medievirkeligheten. Denne utviklingen krever stadig nye svar og andre måter å jobbe på.

Kommunikasjon i det 21. århundre betinger kunnskap om hva disse endringene innebærer og hvordan vi kan treffe målgruppen i massekommunikasjonens tidsalder med interessant, meningsfylt og engasjerende innhold.

For Aptums del har det vokst frem en forståelse av at vi i større grad må rette fokus på vår kjernekompetanse: å utvikle strategiske og helhetlige konsepter som skal forsterke fordelene og omdømmet knyttet til kundens unike produkt eller tjeneste. Strategisk rådgivning og kreativ konseptutvikling er det vi kaller MAGIC – erfarings- og kunnskapsbaserte løsninger som skaper avkastning for kunden over tid, kjennetegnet av høy grad av kundeinvolvering i idéprosessen.

På den andre siden har vi LOGIC. Her er graden av kundeinvolvering lavere, og arbeidsprosessen er mer rettet mot produksjon og utøvelse av spesifikke, standardiserte oppgaver.

Kvaliteten i utførelsen av Magic og Logic er den samme; godt håndverk, smidige løsninger og effektiv utøvelse er og vil alltid være Aptums rettesnor overfor våre kunder. Forskjellen ligger i at vi på denne måten får utnyttet våre egne – og våre kunders – sterke sider på en bedre og smartere måte.