HVILKE


Aptums kundeportefølje er preget av gode og langvarige relasjoner. Det er vår bevisste strategi å bygge opp kundeforhold basert på stabilitet, innsikt og forutsigbarhet. Samtidig ønsker vi å utfordre våre oppdragsgivere til nye og kreative måter å nå markedet på.

Vi har selvsagt også mange kortsiktige oppdrag, som konsertarrangementer, informasjonsmøter, seminarer, holdningskampanjer og profilering av nye bedrifter.

Gjennom vår etter hvert lange historie har vi levert løsninger til store og små industribedrifter, reiselivsbransjen, butikker, rådgivningsmiljøer, teknologifirmaer, ingeniørselskaper, byggebransjen, bank, finans og offentlig sektor. Ikke minst har vi hatt store og små oppdrag for kulturinstitusjoner, offentlig tjenesteyting, eiendomsmegling, eiendomsutvikling og store regionale industriaktører. Dagens oppdragsliste spenner over alt fra rådgivning om samfunnskontakt og strategi til merkevarebygging, grafisk design, informasjonskampanjer og ikke minst løsninger for nettbaserte medier.

Her er lenker som forteller litt om spennvidden i vår portefølje:
Høyde Teknikk
Snøgg
Kvadraturforeningen
Foss Bad
Næringsmegleren
Avfall Sør
Spareskillingsbanken
National Oilwell Varco
Studentsamskipnaden i Agder
Cultiva
El-Proffen
Eyde-nettverket
Color Line
Hodejeger Åstveit